تنها انجمن اهدای کلیه با نماد اعتماد الکترونیکی

پیک حیات با هدف ساخت بستری نیکوکارانه تلاش میکند تا به همه ی افراد درگیر با مسئله ی پیوند کلیه، کمکی هرچند اندک بر پایه ی تکنولوژی بکند.

بدون واسطه و آسان آگهی های بیش از هزاران اهدا کننده کلیه را ببینید

آخرین آگهی ها