🔴گیرنده هستم .
o+
🏠مشهد + اهدا کننده تهران هم باشه میام✅

آماده پیوند(آزمایش هام تکمیله)

اهداکننده آزمایش هاش کامل باشه 😊

⭕️لطفا گروه خونی های o+ اچ ال ا هاشون بفرستن پیوی من چک کنم همراه شماره تماس