گیرنده خانم با گروه خونی +AƁ هستم از تمام گروه‌های خونی میتونم کلیه بگیرم
لطفا فقط ساکنین استان تهران و کرج