سلام ۳۵ ساله بیرجند خونی +o جسمی سالم تمام‌هذینه های ازمایش با خریدار بنده بخاطر مشکل مالی حاظر به فروش شدم به بالاترین قیمت پیشنهادی میفروشم