۳۴سن…غیر سیگاری..سالم..اهل دود اصلا نیستم…واسه نیاز مالی ورفع مشکلاتم میفروشم پس ممنون میشم دنبال تخفیف نباشی