اهدا کننده خانوم
گروه خونی +B
ازمایشات روتین انجام شده
ازمایش اچ ال ای
سن ۴۰
قیمت توافقی
فوری